Logopedia

50 łamańców językowych dla większych i mniejszych

Magdalena Gawrońska, Alicja Skiba, Agnieszka Wójcik-Grzyb

Bajki dla dyslektyków

Waleszkiewicz Kamila

Ćwiczenia grafomotoryczne 0-1

Gaweł Ewa

Dekodowanie konstrukcji słowotwórczych przez dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na tle normy rozwojowej

Mateusz Szurek

Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów

red. Danuta Pluta-Wojciechowska, współudz. Anna Płonka

Dysleksja u osób dorosłych

Łockiewicz Marta, Bogdanowicz Katarzyna Maria

Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań

Danuta Pluta-Wojciechowska

Interdyscyplinarne aspekty diagnozy i terapii logopedycznej

Ewelina Zając, Mateusz Szurek