Reprinty

Cecora i Chocim

Józef Szujski

Edda reprint

Joachim Lelewel

Historia Bolesława III króla polskiego napisana około roku 1115

Anonim

Historia o szlachetnej i pięknej Magelonie, córce króla z Neapolu i o Piotrze rycerzu hrabim

Nieznany

Jak nazwać konia: dziesięć tysięcy imion dla ogierów i klaczy ułożone w alfabetycznym porządku

97883-242-2995-6

Kronika Węgierska na początku wieku XII i Kronika Czeska na początku wieku XI w łacińskim języku pisane: z tłumaczeniem na polski język

Anonim

Lud wesołków w dawnej Polsce

Leonard Lepszy

Mit o kurze niebieskiej. Święto majowe. Święto umarłych. Religia Dionizosa Dioskurowie i Helena

Stanisław Schneider