Architektura

Architektura a design w XXI wieku. Wybrane zagadnienia z interdyscyplinarnej praktyki projektowej

Radosław Achramowicz, Anna Lorens

Architektura domów towarowych, a geneza wizualnej promocji na przykładach realizacji niemieckich przed 1939 rokiem

Katarzyna Janicka-Świerguła

Architektura i urbanistyka wobec sytuacji kryzysowych

Cezary Głuszek, Krystyna Solarek

Architektura organiczna i jej wielcy wizjonerzy

Marta Tobolczyk

Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska

BIM in General Construction

Maciej Szeląg, Andrzej Szewczak, Przemysław Brzyski

Bridges and ecological structures

Krzysztof Śledziewski (red.)

Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych, wyd. 2 zmienione / 2008

Piotr Nita