Zarządzanie

Niniejsza kategoria naszej biblioteki cyfrowej przyda się zwłaszcza menedżerom, dyrektorom, prezesom i właścicielom firm. Zawarte tutaj publikacje omawiają różne zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami, dbania o ich bezpieczeństwo, kontrolowania jakości itp. Dowiedz się zatem, jak podejmować trafne decyzje strategiczne.

10 zasad dowożenia projektów nierealnych. Jak odnosić sukcesy w trudnych i złożonych projektach informatycznych

Marcin Dąbrowski

36 стратегем для керівника

Гарро фон Зенґер

3D Character Rigging in Blender. Bring your characters to life through rigging and make them animation-ready

Jaime Kelly

3D Printing with Fusion 360. Design for additive manufacturing, and level up your simulation and print preparation skills

Sualp Ozel

A Power User's Guide to FL Studio 21. Master the art of music production and advanced mixing techniques to create Billboard-charting records

Chris Noxx

A Tinkerer's Guide to CNC Basics. Master the fundamentals of CNC machining, G-Code, 2D Laser machining and fabrication techniques

Samer Najia

AI dla ludzi i firmy. Potencjał sztucznej inteligencji w biznesie

Alex Castrounis

AI w strategii: rewolucja sztucznej inteligencji w zarządzaniu

Aleksandra Przegalińska, Dariusz Jemielniak