Sieci komputerowe

W tej kategorii znajdziesz książki online omawiające zróżnicowane zagadnienia dotyczące serwerów, osprzętów sieciowych oraz programowania. Przybliżają one takie technologie jak FreeSWITCH, Amazon Web Services, Azure i wiele więcej. Dowiesz się także z nich, jak z powodzeniem zdać egzaminy CCNA Cisco.

Active Directory w systemach wolnego oprogramowania

Zbigniew Góra

Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure AZ-800 Exam Guide. Design, implement, and manage Windows Server core infrastructure on-premises and in the cloud

Steve Miles

Administrowanie sieciowymi protokołami komunikacyjnymi

Stanisław Wszelak

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Windows Serwer i Linux Serwer

Bartosz Mrosek, Krzysztof Chrobok

Ansible 2 Cloud Automation Cookbook. Write Ansible playbooks for AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, and OpenStack

Aditya Patawari, Vikas Aggarwal

Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarządzanie konfiguracją i wdrażanie aplikacji

Daniel Oh, James Freeman, Fabio Alessandro Locati

Ansible Playbook Essentials. Design automation blueprints to manage your multitier infrastructure

Gourav Shah, GOURAV JAWAHAR SHAH

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II

Lorin Hochstein, Rene Moser