Zarządzanie projektami

Agile w akcji. Kurs video. Scrum jako narzędzie sukcesu projektowego

Kamil Senecki

Angielski w zarządzaniu projektami. Kurs video. Zagadnienia językowe i merytoryczne

Rafał Tondera

Certyfikowany Scrum Master. Kurs video. Rola lidera w zarządzaniu projektem

Paweł Rachwał

Jira. Kurs video. Zarządzanie projektami IT

Arkadiusz Wrzos

Microsoft Project. Kurs video. Zarządzanie projektami w praktyce

Lech Jaszowski

Notion w godzinę. Kurs video. Efektywne zarządzanie czasem i projektami

Marcin Zelek