Ogólne. Leksyka

Leksykon logików polskich 1900-1939

Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Andrew Schumann, Konrad Szocik, ...

Leksykon wiedzy o Turcji

Opracowanie zbiorowe

Ludzie wygasłego wejrzenia. Szkice poświęcone wybranym kulturom pierwotnym dawnego i współczesnego świata

Jacek Olędzki

O inteligencji inaczej. Czy jesteśmy mądrzejsi od naszych przodków?

James R. Flynn

Studia z dziejów i kultury ludów tureckich

Opracowanie zbiorowe

Świat arabski Kultura i polityka

Praca zbiorowa

Światy zastępcze. Samotność wobec kultury

Paweł R. Wojciechowski

Teksty ezoteryczne w mediach w świetle krytycznej analizy dyskursu

Anna Sokół-Klein