Pedagogika specjalna

Aktywność asystentów rodziny. Analiza narracji w ujęciu transwersalnym

Izabela Kamińska-Jatczak

Arteterapia. Scenariusze zajęć

Anna Pikała, Magdalena Sasin

Audiodeskrypcja dzieł sztuki. Metody, problemy, przykłady

Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

Bajki terapeutyczne dla dzieci chorych przewlekle. Studenci dzieciom

Jolanta Gnitecka

Bajki terapeutyczne dla dzieci chorych przewlekle. Studenci dzieciom

Jolanta Gnitecka

Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka

Urszula Szuścik

Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej

Gajdzica Zenon

Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny

Ewa Wysocka