Socjologia

20 lat transformacji w aspekcie regionalnym. Śląsk. Refleksje socjologów

red. Urszula Swadźba

24/7. Późny kapitalizm i celowość snu

Jonathan Crary

Adaptacja i postrzeganie imigrantów w państwach europejskich. Studium porównawcze

Jakub Krzysztof Adamski

Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych

red. Adam Bartoszek, Urszula Swadźba

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aspekty ekonomiczne i społeczne

Dorota Kobus-Ostrowska

Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa. Struktura i uwarunkowania

Agnieszka Murawska

Aktywność zawodowa pokolenia 55+. Polska na tle Czech i Węgier. Analiza porównawcza

Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba

Amerykańskie popularne kino policyjne 1970-2000

Elżbieta Durys