Prawo oświatowe

Awans zawodowych nauczyciela i dyrektora - nowe zasady. Wrzesień 2022

Michał Kowalski, Anna Trochimiuk

Dowóz dzieci do placówek oświatowych - zastosowanie przepisów ustawy PZP

Katarzyna Bełdowska

Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny

Dariusz Dwojewski, Patryk Kuzior, Michał Kowalski

Kodeks pracy w placówkach oświatowych

Praca zbiorowa

Kompendium wiedzy o obywatelach Ukrainy w polskiej oświacie od września 2022 roku

Małgorzata Celuch, Wanda Pakulniewicz, Marta Wysocka

Konstytucyjna wolność badań naukowych a ochrona pracy naukowej. Studium przypadków z nauk ścisłych eksperymentalnych

Anna Chorążewska, Artur Biłgorajski

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w polskim porządku prawnym

Michał Kaczmarczyk, Jan Kil

Zakup artykułów spożywczych przez szkołę - 16 ważnych wskazówek

Katarzyna Bełdowska