Helion


Michał Kaczmarczyk

Gliwicki Teatr Muzyczny w panoramie instytucji kultury regionu.Otoczenie - działalność - wyzwania w zarządzaniu - dziedzictwo
Jakość produktów i usług - perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej
Konkursy jakości a efektywność lokalnej polityki oświatowej na przykładzie Programu "Samorządowy Lider Edukacji"
Media w Zagłębiu Dąbrowskim. Tradycje i współczesność
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w polskim porządku prawnym