Programowanie

Nasza biblioteka online zawiera szereg publikacji, dzięki którym programowanie nie będzie mieć przed Tobą żadnych tajemnic. Zawarte tu książki przybliżą Ci takie języki jak HTML, JavaScript, Python czy CSS. Dowiesz się dzięki nim także tego, jak tworzyć efektywne algorytmy, projektować aplikacje mobilne, czy dbać o poprawną architekturę informacji w serwisach internetowych.

100 sposobów na Perl

Curtis "Ovid" Poe, chromatic, Damian Conway

100 sposobów na SQL

Gordon Russell, Andrew Cumming

3D Game Development with Microsoft Silverlight 3: Beginner's Guide. A practical guide to creating real-time responsive online 3D games in Silverlight 3 using C#, XBAP WPF, XAML, Balder, and Farseer Physics Engine

Gaston C. Hillar

3D Graphics Rendering Cookbook. A comprehensive guide to exploring rendering algorithms in modern OpenGL and Vulkan

Sergey Kosarevsky, Viktor Latypov

40 Algorithms Every Programmer Should Know. Hone your problem-solving skills by learning different algorithms and their implementation in Python

Imran Ahmad

40 algorytmów, które powinien znać każdy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie

Imran Ahmad

50 Algorithms Every Programmer Should Know. Tackle computer science challenges with classic to modern algorithms in machine learning, software design, data systems, and cryptography - Second Edition

Imran Ahmad, Somaieh Nikpoor

50 Kubernetes Concepts Every DevOps Engineer Should Know. Your go-to guide for making production-level decisions on how and why to implement Kubernetes

Michael Levan