Helion


Damian Conway

Damian Conway ma tytuł doktora informatyki i jest honorowym profesorem Szkoły Informatyki i Inżynierii Oprogramowania na Uniwersytecie Monash w Melbourne w Australii.

Prowadzi międzynarodową firmę szkoleniową -- Thoughtstream -- która prowadzi kursy na poziomach od podstawowego do mistrzowskiego dla programistów z Europy, Ameryki Północnej oraz Australii i Nowej Zelandii.

Autor jest nie tylko popularnym mówcą i szkoleniowcem, ale również autorem wielu dobrze znanych modułów Perla.

100 sposobów na Perl