Architektura

Aesthetic Energy of the City. Experiencing Urban Art & Space

Agnieszka Gralińska-Toborek, Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Afryka i (post)kolonializm

Aneta Pawłowska, Julia Sowińska-Heim

Architekci i historia

Janusz Sepioł

Architektura jako sztuka

Andrzej Basista, Andrzej Nowakowski (rysunki)

Architektura pałacu Goetzów-Okocimskich w Brzesku-Okocimiu

Mateusz Grzęda

Architektura sakralna dekanatu kępińskiego. Historia i współczesność

Jerzy K. Babiak

Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic

Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek

Barok i barokizacja

Katarzyna Brzezina, Joanna Wolańska