Media, Komunikacja

Medialne fenomeny i paradoksy

Jacek Dąbała

Mówmy do siebie jak ludzie. Komunikacyjny detoks

Ewa Błaszczak