Historia

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Marek Jan Wasiński

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Zygfryd Rymaszewski

Areszty detencyjne w Królestwie Polskim 1815-1868. Z badań nad powstawaniem nowożytnej administracji na ziemiach polskich

Justyna Bieda

Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego

Witold Kulesza

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Łukasz Jan Korporowicz, Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Damnatio ad bestias i inne kary wykonywane na arenie w antycznym Rzymie

Kubiak Przemysław

Dowody zbrodni. Początki kryminalistyki

Natalia Pochroń

Dzieje polskiej placówki dyplomatycznej w Bukareszcie (1919-1940)

Andrzej Dubicki