Helion


Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej
Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim