Helion


Dagmara Skrzywanek-Jaworska

Darowizna remuneratoryjna w rzymskim prawie pandektowym i XIX-wiecznym ustawodawstwie niemieckim