Rolne i ochrona środowiska

Baza BDO w pigułce. Kompendium użytkownika

Praca zbiorowa

Baza danych odpadowych - w pytaniach i odpowiedziach

Małgorzata Hain-Kotowska

Bezbłędna klasyfikacja odpadów - jak ją przeprowadzić krok po kroku

Danuta Walaszek

Dokumentacja z zakresu ochrony środowiska w firmie - pozwolenia, zezwolenia, procedury administracyjne, ewidencja odpadów, terminy, sprawozdania

Praca zbiorowa

Gospodarka odpadami opakowaniowymi - co musisz o niej wiedzieć

Aleksandra Gembora

Gospodarowanie ściekami - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Anna Sydor

Kompendium wiedzy dla wytwórców odpadów

Praca zbiorowa

Kompendium wiedzy o kontrolach w zakresie ochrony środowiska

Anna Sydor-Baliga