Dzienniki, pamiętniki, listy

Adieu Varsovie

Janka Kaempfer Louis

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie Listy 1944-1950

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie

Argonauci

Maggie Nelson

Artyści w cieniu Stalina

Piotr Kitrasiewicz

Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+ w Polsce

Julia Bednarek, Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski, Michał Sobczak

Chwile czasu minionego

Andrzej Mycielski

Cudowne ocalenie. Wspomnienie o przetrwaniu Zagłady

Roman Markuszewicz

Do spółobywateli

Zygmunt Miłkowski