Helion


Michał Sobczak

Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Jakość oprogramowania. Podręcznik dla profesjonalistów
Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania klimatyczne i technologiczne
Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych na przykładzie województwa łódzkiego
Biblia e-biznesu 3.0