Autor: Michał Sobczak

Cała siła, jaką czerpię na życie. Świadectwa, relacje, pamiętniki osób LGBTQ+ w Polsce

Julia Bednarek, Piotr Laskowski, Sebastian Matuszewski, Michał Sobczak

Jakość oprogramowania. Podręcznik dla profesjonalistów

Michał Sobczak

Programowanie w języku Ruby. Mikrousługi i konteneryzacja

Michał Sobczak

Rynek nieruchomości mieszkaniowych - współczesne aspekty przestrzenne, prawne i finansowe

Agata Antczak-Stępniak, Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, Michał Sobczak, Magdalena Załęczna, ...