Helion


Agata Antczak-Stępniak

Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym
Rynek nieruchomości mieszkaniowych - współczesne aspekty przestrzenne, prawne i finansowe