Szkoła średnia

Bema pamięci żałobny rapsod

Cyprian Kamil Norwid

Bogurodzica

Autor nieznany

Chłopi, Część pierwsza - Jesień

Władysław Stanisław Reymont

Cierpienia młodego Wertera

Johann Wolfgang von Goethe

Don Kichot z La Manchy

Miguel de Cervantes Saavedra

Gloria victis

Eliza Orzeszkowa

Grób Agamemnona

Juliusz Słowacki

Inny Świat

Gustaw Herling-Grudziński