Helion


Juliusz Słowacki

Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała
Ojciec zadżumionych
Proroctwo

Proroctwo - Ebook

Niedawno jeszcze wasze mogiły
Hymn o zachodzie słońca na morzu (Smutno mi, Boże!...)