Prawo rolne

O prawie własności i jego współczesnych funkcjach

Walerian Pańko, oprac. Teresa Kurowska

Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej

Paweł Popardowski

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego

red. Dorota Łobos-Kotowska

Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego [II]

red. Dorota Łobos-Kotowska, Paweł Gała