Podręczniki akademickie

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Michał Igor Ulasiewicz

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Łukasz Kamiński

Bezpieczeństwo lotnisk wojskowych (Force Protection)

Bogdan Grenda

Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki

Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka

Contemporary Concepts of Administrative Procedure Between Legalism and Pragmatism

Zbigniew Kmieciak

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej

Łukasz Jan Korporowicz, Dagmara Skrzywanek-Jaworska