Autor: Justyna Trubalska

Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki

Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski, Agnieszka Żywicka

Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego

Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym

Mariusz Paździor, Justyna Trubalska, Łukasz Wojciechowski