Helion


Justyna Trubalska

Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni
Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni