Helion


Mariusz Paździor

Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki
Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym