Helion


Bogumił Szmulik

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - teoria i praktyka
Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce