Prawo gospodarcze

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej

Zygfryd Rymaszewski

Bezpieczne biuro rachunkowe.Odpowiedzialność prawna,ochrona danych i dokumentów

Elżbieta Krywko, Adam Krywko

Decyzje zobowiązujące w polskim prawie ochrony konkurencji. Problemy proceduralne i systemowe

Marcin Mleczko

Fundacja rodzinna. Skuteczne planowanie sukcesji

praca zbiorowa

Gorące tematy dla biur rachunkowych wydanie 2

praca zbiorowa

Insider trading z perspektywy regulacji europejskich, polskich i szwajcarskich

Paweł Michalski

Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej

Beata Jeżyńska, Monika A. Król

Łączenie i podział spółek.Praktyczne aspekty prawne, podatkowe i rachunkowe

Emilia Bartkowiak, Gyöngyvér Takáts, Grzegorz Ziółkowski