Helion


Zygfryd Rymaszewski

Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej
Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu