Helion


Zygfryd Rymaszewski

Obrót prawny nieruchomościami w Krakowie i podkrakowskim Kazimierzu w średniowieczu
Areszt rzeczy jako zabezpieczenie wierzytelności w miastach Polski średniowiecznej