Technika i mechanika

3D Printing with SketchUp. Use SketchUp to generate print-ready models and transform your project from concept to reality - Second Edition

Aaron Dietzen aka 'The SketchUp Guy'

Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny

Małgorzata Duczkowska-Piasecka, Agnieszka Tomczak

Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych

Praca zbiorowa pod redakcją naukową Mariana Kawuloka

Analiza procesu hamowania w rekonstrukcji zdarzeń drogowych

Piotr Fundowicz

Analiza zagrożenia piorunowego i sposobów jego ograniczenia w liniach napowietrznych 110 kV-400 kV

Michał Borecki

Aparatura przemysłowa

Mirosław Nizielski, Krzysztof Urbaniec

Architektura a design w XXI wieku. Wybrane zagadnienia z interdyscyplinarnej praktyki projektowej

Radosław Achramowicz, Anna Lorens

Architektura domów towarowych, a geneza wizualnej promocji na przykładach realizacji niemieckich przed 1939 rokiem

Katarzyna Janicka-Świerguła