Helion


Agnieszka Tomczak

Wybrane zagadnienia administracyjne w kontekście ekonomicznym, prawnym i filozoficznym
Administrowanie i zarządzanie jako funkcje publiczne - w oddziaływaniu na rozwój terytorialny
Podstawy marketingu w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym