Marketing

Niniejsza kategoria naszej biblioteki cyfrowej przyda się zwłaszcza menedżerom, dyrektorom, prezesom i właścicielom firm. Zawarte tutaj publikacje omawiają różne zagadnienia dotyczące zarządzania organizacjami, dbania o ich bezpieczeństwo, kontrolowania jakości itp. Dowiedz się zatem, jak podejmować trafne decyzje strategiczne.

Business Creator. Jak zbudować biznes. Kurs video

Marcin Kądziołka

Design Thinking. Kurs video. Myślenie projektowe w praktyce

Dominika Urbańczyk, Julia Klyus

Grow Your Business. Powiększ swój biznes. Kurs video

Marcin Kądziołka

Skuteczny szef. Kurs video. Jak wspierać podwładnych i utrzymać ich efektywność w trudnych sytuacjach

Andrzej Niemczyk

Sztuka kierowania zespołem handlowym. Coaching handlowców. Kurs video

Jerzy Paśnik, Andrzej Niemczyk

Tester manualny. Kurs video. Zarządzanie i kompetencje test managera

Paweł Rachwał

Warsztat skutecznego menadżera. Kurs video. Jak skutecznie wspierać, motywować i angażować pracowników

Katarzyna Porembska