Epos, epopeja

Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie

Adam Mickiewicz

Pieśń o Rolandzie

Autor nieznany