Zarządzanie i marketing

Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju

Paweł Głodek

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych. Przykład województwa łódzkiego

Małgorzata Żak-Skwierczyńska

Barriers of Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies

Wioleta Miodek, Tomasz Wnuk-Pel

CAF w doskonaleniu zarządzania jakością usług medycznych

Małgorzata Stawicka

Całościowe zarządzanie ryzykiem systemowym. Pandemia COVID-19

Jan Krzysztof Solarz, Krzysztof Waliszewski

Co dalej z zarządzaniem?

Grażyna Gierszewska

Communication design, czyli projektowanie komunikacji

Michael Fleischer