Autor: Magdalena Kalińska-Kula

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego

Mariola Antczak, Magdalena Kalińska-Kula

Handel internetowy. Perspektywa e-konsumenta

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula