Helion


Magdalena Kalińska-Kula

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich
Biblioteczny marketing wewnętrzny w teorii i praktyce na przykładzie bibliotek województwa łódzkiego
Handel internetowy. Perspektywa e-konsumenta
Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie
Przyszłość marketingu. Koncepcje, metody, technologie. Teoria i zastosowanie