Helion


Bogdan Gregor

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich
Blogi w procesie komunikacji marketingowej
Handel internetowy. Perspektywa e-konsumenta
Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie
Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw