Autor: Bogdan Gregor

Badania marketingowe na użytek decyzji menedżerskich

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

Blogi w procesie komunikacji marketingowej

Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska

Handel internetowy. Perspektywa e-konsumenta

Bogdan Gregor, Magdalena Kalińska-Kula

Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw

Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk, Bogdan Gregor