Bibliografie

Dizionario italo-polacco della terminologia politica e sociale. Włosko-polski słownik terminologii politycznej i społecznej

Joanna Sondel-Cedarmas

M. Arcta Słownik staropolski

Antoni Krasnowolski, Władysław Niedźwiedzki

Nowy słownik zapożyczeń polskich w języku rosyjskim

Wiesław Witkowski

Powiedz coś po czesku! Igraszki językowo-literackie

Jacek Baluch

Prawdy i herezje. Encyklopedia wierzeń wszystkich ludów i czasów

Stanisław Piekarski

Słownik idiomatyczny francusko-polski. Dictionnaire idiomatique francais-polonais

Leon Zaręba