Prawo karne

Asesor sądowy w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości

Anna Chmielarz-Grochal, Ewa Wójcicka, Jakub Żurek

Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego

Witold Kulesza

Doprawdy litość to zbrodnia. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bogusława Sygita

Brunon Hołyst, Jerzy Duży, Piotr Grzegorczyk, Zbigniew Wardak, ...

Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II

Darren R. Hayes

Instytucje prawa cywilnego wykorzystywane przy określaniu wysokości szkody i zadoścuczynienia za doznaną krzywdę na gruncie regulacji karnoprawnych

Anna Rogacka-Łukasik, Robert Słowakiewicz

Jurysprudencja 18/2022. Brak zagrożenia dla dobra prawnego a przestępstwa abstrakcyjnego narażenia dóbr prawnych na niebezpieczeństwo

Mateusz Filipczak

Kazusy.Prawo karne

Olga Sitarz

Kodeks karny

Agnieszka Kaszok