Prawo budowlane i lokalowe

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Łukasz Kamiński

Kontrole okresowe budynków - zalecenia, wymagania, problemy

Jacek Szer, Jan Jeruzal, Iwona Szer, Piotr Filipowicz

Nowa urbanistyka. Metodyka i zasady projektowania według SmartCode

Michał Domińczak

Z Dziejów Prawa. T. 7 (15)

Marian Mikołajczyk, red. Adam Lityński, Wojciech Organiściak