Helion


Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Obszary problemowe rolnictwa w Polsce. Wybrane aspekty realizacji scaleń gruntów
Problematyka integracji prac scaleniowych z pracami z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście polityki rozwoju obszarów wiejskich
Kształtowanie sieci dróg na obszarach wiejskich w Polsce w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju
Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy
Problematyka geodezyjno-prawna w procesie ustalania stanu prawnego nieruchomości w Polsce