Prawo

22 zadania służby bhp - omówienie z komentarzem

Sebastian Kryczka

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - teoria i praktyka

Katarzyna Popik, Bogumił Szmulik, Marcin Mazuryk

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Michał Igor Ulasiewicz

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Łukasz Kamiński

Afrykańska Karta Praw Człowieka i Ludów. Studium podstawy normatywnej regionalnego systemu ochrony praw człowieka

Marek Jan Wasiński

Akta osobowe 2022

praca zbiorowa pod redakcją Katarzyny Wrońskiej-Zblewskiej

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Dariusz Górecki