Autor: Łukasz Kamiński

Administracyjnoprawne ograniczenia prawa własności nieruchomości

Łukasz Kamiński