Źródła

Bushido. Dusza Japonii

Inazō Nitobe

Hemi-Sync. Synchronizacja półkul mózgowych pod lupą specjalistów amerykańskiego wywiadu

Archiwa amerykańskiego wywiadu

Kult Falliczny. Opis tajemnic kultu seksualności u starożytnych wraz z historią krzyża męstwa

Hargrave Jennings

Nowe Przymierze, Pismo Święte Nowego Testamentu

Ewangeliczny Instytut Biblijny

O powstaniu Czerwonego Krzyża. Wspomnienie z Solferino

Henri Dunant

Tajny raport amerykańskiego wywiadu z lat 1939-1941. Polska pod okupacją niemiecką

Thaddeus Chylinski