BHP

22 zadania służby bhp - omówienie z komentarzem

Sebastian Kryczka

BHP w firmie. Bezpieczeństwo i higiena pracy od A do Z

Praca zbiorowa

Doradca ds. bezpieczeństwa przy przewozach ADR

Praca zbiorowa

Jak przebiega kontrola pracy zdalnej przez PIP? Przygotuj właściwą dokumentację BHP, żeby uniknąć kary

Praca zbiorowa

Kontrola trzeźwości pracowników po zmianach - pytania i odpowiedzi

praca zbiorowa

Kwalifikacja zdarzeń wypadkowych - 20 przykładów z działań służby bhp

Praca zbiorowa

"Nowe rozporządzenie dotyczące prac wzbronionych młodocianym - co się zmieniło?"

Sebastian Kryczka

Ocena ryzyka zawodowego

Praca zbiorowa