Niemiecki

144 najważniejsze niemieckie czasowniki

Agnieszka Drummer, Richard Boehnke

144 najważniejsze niemieckie rzeczowniki

Agnieszka Drummer, Agnieszka Sochal

Atta Troll. Sen nocy letniej. Atta Troll. Ein Sommernachtstraum

Heinrich Heine

Banalna gramatyka języka niemieckiego

Sylwia Motyl

Deutsche Grammatik für alle

Katarzyna Matusiak, Guido Heitkötter

Die sprachliche Interferenz als vielschichtige Ursache für Fehler in der Übersetzung

Tomasz Maras

Don Juan

E.T.A. Hoffmann

Elementy trzeciej kultury w procesie tłumaczenia prozy Holenderskich Indii Wschodnich na języki polski i niemiecki

Michał Gąska