Pozostałe

25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - teoria i praktyka

Katarzyna Popik, Bogumił Szmulik, Marcin Mazuryk

Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego

Agnieszka Wiktorzak

Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym i arbitrażu

Joanna Boroń, Katarzyna Buda, Mateusz Dąbroś, Patryk Felkel, ...

Bezpieczeństwo informacji w administracji publicznej

Dorota Fleszer (red.)

Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny

Anna Maria Wesołowska

Casus exceptus Problemy prawne kanonizacji bł. Wincentego Kadłubka

Artur Lis

Deklaracja praw dziecka

Zgromadzenie Ogólne ONZ

Deklaracja praw dziecka zwana genewską

Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów