Drogownictwo

Budowa i utrzymanie mostów. Wymagania techniczne, badania, naprawy, wyd. 3 zmienione / 2007

Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki

Hałaśliwość nawierzchni drogowych

Władysław Gardziejczyk

Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, wyd. 1 / 2008

Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz, Stanisław Gaca

Inżynieria transportu

Daniel Pieniak, Ewa Dębicka

Kształtowanie sieci dróg na obszarach wiejskich w Polsce w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju

Wioleta Krupowicz, Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Nawierzchnie asfaltowe, wyd. 2 uaktuanione / 2007

Piotr Radziszewski, Jerzy Piłat

Perspektywy i kierunki rozwoju budownictwa drogowego w Polsce na podstawie badań foresightowych

Piotr Radziszewski

Podstawy projektowania budowli mostowych, wyd. 2 zmienione / 2007

Arkadiusz Madaj, Witold Wołowicki