I Wojna Światowa

Chiny w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1911-1918

Jan Pajor

C.k. kuchnia

Robert Makłowicz

Dwa powstania. Bitwa o Lwów 1918

Damian K. Markowski

Galicyjski Eksodus. Uchodźcy z Galicji podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów

Kamil Ruszała

Hirszfeldowie. Zrozumieć krew

Urszula Glensk

Legioniści i inni. Pamięć zbiorowa weteranów I wojny światowej w Polsce i Czechosłowacji okresu międzywojennego

Marcin Jarząbek

Legiony Polskie 1914-1918

Andrzej Chwalba

ler Lunatycy. Jak Europa poszła na wojnę w roku 1914

Christopher Clark