Prawo publiczne, konstytucyjne i administracyjne

Administracja. Prawo administracyjne. Część ogólna

red. Jolanta Blicharz, red. Lidia Zacharko

Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji publicznej

Michał Igor Ulasiewicz

Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego

Dariusz Górecki

Aktualne problemy postępowań w administracji publicznej

Grzegorz Krawiec (red.)

Aspekty finansowe gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w miastach na prawach powiatu

Kamila Żmuda-Matan

"Bezpieczeństwo XXI Wieku Szanse - Zagrożenia - Perspektywy" Aspekty interdyscyplinarne

Zbiorowy

Constitutional Law

Anna Gajda, Anna Rytel-Warzocha, Piotr Uziębło

Dekodyfikacja prawa w Polsce

Jan Rudnicki